Forex เบื้องต้น

Equity คืออะไร สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจ ?

นักเทรดอาจจะเคยได้ยิน คำว่า ค่า Equity กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการซื้อขาย หรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้น ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้ ดังนั้น เราจึงควรมาทำความรู้จัก กับค่า Equity กันว่า Equity คืออะไร ดังนี้

equity balance คือ

Equity คืออะไร ? สิ่งที่นักลงทุนควรทราบ

ความหมายของ Equity คืออะไร หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมด ที่เรามี ซึ่งรวมกับผลกำไร/ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex บางท่านอาจจะเรียกกัน ว่า Available Margin โดยยอดเงินที่แสดงให้เห็นนั้น จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง จนกว่านักเทรด จะทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อย

สูตรคำนวณ Equity

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่างการแสดงค่า Equity

1. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 4000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และได้กำไร จำนวน 100 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 4100 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรดมียอดเงิน อยู่ในบัญชีจำนวน 4000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และขาดทุน จำนวน 100 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 3900 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

หลักประกัน forex คือ

อะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับ Equity ?

ในเรื่องของการอ่านค่า Equity นั้น เราจะต้องมีความรู้ เรื่องความหมายของคำศัพท์พื้นฐาน Forex อื่นๆ ด้วย เนื่องจาก บางคำนั้น มีความเกี่ยวข้องกัน จำเป็นจะต้องทราบทั้งหมด ซึ่งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Equity คืออะไร กันบ้างนั้น ไปดูกันเลย

  • Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรดได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

  • Balance

คือ ยอดเงินทั้งหมด ที่นักเทรดทำการฝากเข้าไปในบัญชี โดยจะแสดงค่าเป็นยอด ที่รวมกับโบนัสด้วย เป็นยอดเงินจริง ที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร/ขาดทุน สามารถมีหน่วยเป็นได้ ทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีจำนวน 5000 บาท ก็จะมียอด Balance จำนวน 5000 บาท

  • Margin

เป็นยอดจำนวนเงินที่จะต้องใช้ ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

  • Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

  • Laverage

คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ ที่นักเทรดได้ทำการยืมเงิน มาจากโบรกเกอร์ (Broker) ถึงแม้จะมีเงินทุนน้อย ก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเทรดรู้สึกสนุก มีความสุขในการเทรด Forex แบบสั้นๆ

credit ใน forex คือ

การเพิ่ม Equity เป็นการทำกำไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น หรือการทำให้ยอด Margin เพิ่มขึ้น ถ้าหากเราทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้กำไร เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นั่นเอง

ข้อควรจำ เกี่ยวกับ Equity คืออะไร

1. หากนักเทรดท่านใด ที่ไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมา เป็นบวกได้ นักเทรด ท่านนั้น ก็อาจจะต้องสูญเสีย เงินจำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้น ต้องล้างพอร์ตเลย ก็ได้ ทำให้ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่ง จึงเป็นเสมือนสัญญาณอันตราย นั่นเอง

2. นักเทรดทุกท่าน ควรทำการศึกษา หาความรู้ และทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงทำให้ นักเทรด บางท่าน ยังเกิดความสับสนอยู่

3. หากค่า Equity นั้น มีค่าด้านลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ค่าของ Balance นั้น ขาดทุนมาก ตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity นั้น ได้มีความเชื่อมโยงกัน

สรุปการอ่านค่า Equity

จากบทความที่ทุกท่าน ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่อง Equity คืออะไร ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า การอ่านค่า Equity นั้น ไม่ยากเลย แต่จะต้องอาศัยความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์อื่นๆ ด้วยเท่านั้นเอง ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน ที่เข้ามาอ่าน และสามารถนำไปใช้ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้จริง

ศึกษาเพิ่มเติม >> Forex คืออะไร เริ่มต้นอย่างไรดี หลอกหลวงหรือเปล่า


Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close