Forex เบื้องต้น

Equity คืออะไร สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจ ?

นักเทรด (Trader) อาจจะเคยได้ยิน คำว่า ค่า Equity กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการซื้อขาย หรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้น ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้ ดังนั้น เราจึงควรมาทำความรู้จัก กับค่า Equity กันว่า Equity คืออะไร ดังนี้

หาคำตอบว่า Equity คืออะไร ?

Equity หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมด ที่เรามี ซึ่งรวมกับผลกำไร/ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex บางท่านอาจจะเรียกกัน ว่า Available Margin โดยยอดเงินที่แสดงให้เห็นนั้น จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง จนกว่านักเทรด (Trader) จะทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อย

สูตรคำนวณ Equity

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่างการแสดงค่า Equity

  1. นักเทรด (Trader) มียอดเงิน อยู่ในบัญชี จำนวน 4000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และได้กำไร จำนวน 100 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 4100 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง
  2. นักเทรด (Trader) มียอดเงิน อยู่ในบัญชี จำนวน 4000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และขาดทุน จำนวน 100 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 3900 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

 อะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับ Equity ?

  • Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรด (Trader) ได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

  • Balance

คือ ยอดเงินทั้งหมด ที่นักเทรด (Trader) ทำการฝากเข้าไปในบัญชี โดยจะแสดงค่าเป็นยอด ที่รวมกับโบนัสด้วย เป็นยอดเงินจริง ที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร/ขาดทุน สามารถมีหน่วยเป็นได้ ทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีจำนวน 5000 บาท ก็จะมียอด Balance จำนวน 5000 บาท

  • Margin

เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

  • Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

  • Laverage

คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ ที่นักเทรด (Trader) ได้ทำการยืมเงิน มาจากโบรกเกอร์ (Broker) ถึงแม้จะมีเงินทุนน้อย ก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเทรด (Trader) รู้สึกสนุก มีความสุขในการเทรด Forex แบบสั้นๆ

เราสามารถเพิ่ม Equity ได้โดย

การเพิ่ม Equity เป็นการทำกำไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น หากเราทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้กำไร เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย

ข้อควรจำ เกี่ยวกับ Equity คืออะไร

  1. หากนักเทรด (Trader) ท่านใด ที่ไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมา เป็นบวกได้ นักเทรด (Trader) ท่านนั้น ก็อาจจะต้องสูญเสีย เงินจำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้น ต้องล้างพอร์ตเลย ก็ได้ ทำให้ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่ง จึงเป็นเสมือนสัญญาณอันตราย นั่นเอง
  2. นักเทรด (Trader) ทุกท่าน ควรทำการศึกษา หาความรู้ และทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงทำให้ นักเทรด (Trader) บางท่าน ยังเกิดความสับสนอยู่
  3. หากค่า Equity นั้น มีค่าด้านลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ค่าของ Balance นั้น ขาดทุนมาก ตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity นั้น ได้มีความเชื่อมโยงกัน
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close